SCI (Smart Cell Insight)

Komplexní analytický nástroj pro sběr a vyhodnocení dat z provozu a chování klientů z řídících prvků Ruckus Wireless (ZoneDirector, SmartZone, SPoT, AP) s možností dlouhodobého uchovávání nasbíraných dat.